Stichting Overhoop


Ontmoeting  |  Ondersteuning gasten Overhoop

De Winkel |  Buurthuiskamer

Welkom bij stichting Overhoop

Het doel van stichting Overhoop (ANBI) is het bevorderen van maatschappelijke en diaconale activiteiten in Utrecht Overvecht.

Dat doen wij door met vrijwilligers een (sociale) buurtwinkel te hebben aan de Camera Obscuradreef 120 in Utrecht Overvecht. Een bijzondere plek waar mensen elkaar ontmoeten in de tweedehandswinkel annex kapperszaak.
Dat doen wij door het (financiële en soms praktische) ondersteuning van gasten (bijvoorbeeld vluchtelingen) die onderdak en een gastvrije omgeving nodig hebben.
Dat doen we door een buurthuiskamer mede mogelijk te maken.

Dit kunnen wij als stichting doen dankzij gulle giften van betrokken vrienden, familie, fondsen en kerken. Daar zijn wij maar bovenal mensen in Overvecht heel erg dankbaar voor.

 

Verantwoording bijdragen (goede doelen) fondsen

Stichting Overhoop heeft bijdragen ontvangen van het Kansfonds, stichting Rotterdam, RDO Balije van Utrecht en het KF Heinfonds. Mede dankzij de bijdrage van deze fondsen zijn de Buurthuiskamer, de Buurtwinkel en de gastenkamers ingericht. In november (2021) hebben wij onze verantwoording geschreven voor deze fondsen. Aan de rechterzijde leest u de verantwoording aan het Kansfonds (de precieze bijdrage en aanvraag verschilt een beetje per fonds). Het geeft een mooi inzicht hoe wij als stichting het geld hebben besteed. Het is ook voor de vele andere (grote én kleine) gulle gevers een uitgebreide verantwoording hoe wij een deel van de giften hebben besteed. Een ander deel van de particuliere giften is besteed aan de renovatie, dat viel echter buiten de reikwijdte van de fondsen en is daarom niet in de verantwoording aan de fondsen meegenomen. Dit is terug te lezen in de jaarrekening 2020.

 

Achtergrond stichting

Deze activiteiten dragen bij aan het welzijn en geluk van mensen die leven in Utrecht Overvecht. In Overvecht is veel leven in gebrokenheid. Wij geloven dat Jezus is gekomen in een gebroken wereld en dat Jezus juist is gekomen voor gebroken mensen en wij daarin zijn voorbeeld volgen.

We hebben natuurlijk een warme band met de woongroep, die dezelfde naam heeft. Toch zijn we niet hetzelfde. We zijn bewust een onafhankelijke stichting. Bestuursleden mogen niet in de woongroep wonen. Zo kunnen we de woongroep met een beetje professionele afstand helpen om aan haar maatschappelijke doelen te werken. En zullen we ze helpen om hun doelen niet te vergeten.

 

De woonvereniging Overhoop is overigens iets anders dan stichting Overhoop. Informatie over de woonvereniging (tevens wooncoöperatie) is te lezen op de website: www.overhoopoverhoop.nl

In de prijzen!

De Buurtwinkel Overhoop heeft op de Overvecht Ondernemerschallenge de eerste prijs gewonnen! Beloning: € 1.000 bijdrage aan de winkel en ondernemercoaching. (foto van prijsuitreiking en daaronder een foto van de kappersstoelen)


GEGEVENS STICHTING OVERHOOP

Stichting Overhoop heeft een ANBI-status.
Giften zijn fiscaal aftrekbaar.

Bestuurders

  • Michiel van Uden (voorzitter)
  • Corine Vollbehr (secretaris)
  • Gerben Kamphorst (penningmeester)

 Bestuurders van de stichting worden niet betaald.

 

E-mail

info@stichtingoverhoop.nl

 

Bankrekening en KvK

Stichting Overhoop heeft drie bankrekeningen vanwege de drie hoofdactiviteiten:

(1) Diaconale ondersteuning: NL97 RABO 0353 4405 07 (standaard bankrekening voor giften)

(2) Tweedehands winkel: NL93 RABO 0366 9602 45

(3) Atelier Overhoop: NL18 RABO 0379 1788 42

Kamer van Koophandel: 75413965

RSIN nummer: 860274093